ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, από σήμερα 1 Ιουνίου 2016 εταιρία μας θα ανταποκρίνεται και θα εξυπηρετεί -εντός το πολύ 48 ωρών- βλάβες πελατών με ενεργό συμβόλαιο συντήρησης κατά την ημέρα γνωστοποίησης της βλάβης.

Χρήστες των εφαρμογών μας χωρίς ενεργό (ή με ανεξόφλητο) συμβόλαιο συντήρησης θα εξυπηρετούνται, μόνο αφού προκαταβάλλουν στην εταιρία μας το βασικό κόστος επίλυσης βλάβης, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 60€ (πλέον 24% ΦΠΑ) ανά κλήση/ βλάβη, χωρίς καμία εκ μέρους μας δέσμευση στο χρόνο απόκρισης, που εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαθεσιμότητα των τεχνικών μας. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης και το χρόνο απασχόλησής του τεχνικού δύναται να προκύψει πρόσθετη χρέωση.

Διαδικασία γνωστοποίησης βλάβης
Οι βλάβες γνωστοποιούνται στα τηλέφωνα της εταιρίας μας 210 8076 856 και 210 6236 788, από Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 19:00. Να διευκρινίσουμε ότι, γνωστοποίηση βλαβών σε άλλα τηλέφωνα της εταιρίας, π.χ. κινητά, δεν είναι αποδεκτή και τα περιστατικά δεν γνωστοποιούνται ποτέ στο τεχνικό μας τμήμα για επίλυση.

Για τη γνωστοποίηση μίας βλάβης απαιτείται να μας:

Ο τεχνικός της εταιρίας μας καλεί για την αντιμετώπιση των βλαβών στο τηλέφωνο επικοινωνίας, που του γνωστοποιείται, από Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-17:00.

Όλες οι βλάβες που έχουν γνωστοποιηθεί με τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας αντιμετωπίζονται από την εταιρία, οπότε ο φόρτος του τηλεφωνικού μας κέντρου με διαρκείς υπενθυμίσεις είναι άσκοπος.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!